Κανονισμοί

1.ΑΠΟΔΟΧΗ. 
Με τη δήλωση συμμετοχής ο αθλητής αποδέχεται τους παρόντες κανονισμούς τέλεσης των αγώνων με την ονομασία Artemisio Mountain Running (AMR) και αποφασίζει για τη συμμετοχή του στη Μικρή στη Μεσαία ή στη Μεγάλη διαδρομή.
Κάθε αθλητής οφείλει να γνωρίζει και να σεβαστεί τους παρόντες κανονισμούς καθώς επίσης είναι υποχρεωμένος να υπακούει τις υποδείξεις της οργανωτικής επιτροπής και των κριτών του αγώνα.
Κατανοεί ότι θα κινηθεί σε ορεινό περιβάλλον, με δύσβατο έδαφος, έντονες ανηφορικές και κατηφορικές κλίσεις και κατά τη διάρκεια του αγώνα θα είναι εκτεθειμένος στις όποιες καιρικές συνθήκες επικρατούν στην περιοχή την ημέρα διεξαγωγής.  

2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 
Δικαιούνται να συμμετάσχουν άνδρες και γυναίκες με ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών. Η ηλικία των 18 ετών πρέπει να είναι συμπληρωμένη την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα (γεννημένοι πριν την 01 Δεκεμβρίου 2001).  

3.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.
Στη διαδρομή 26Κ θα υπάρχουν έξι κατηγορίες: Ανδρών Α1 (18-29) γεννημένοι 2001-1990, Ανδρών Α2 (30-39) γεννημένοι 1989-1980, Ανδρών Α3 (40-49) γεννημένοι το 1979-1970, Ανδρών Α4 (50+) γεννημένοι 1969 και νωρίτερα, Γυναικών Γ1 (18-39) γεννημένες 2001-1980 και Γυναικών Γ2 (40+) γεννημένες 1979 και νωρίτερα.
Στην διαδρομή 12Κ θα υπάρχουν δύο κατηγορίες, Ανδρών και Γυναικών γεννημένοι-ες το 2003 και νωρίτερα.                                                                             

4.ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ.
 Ο αγώνας AMR 2021 θα γίνει την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021. Ο χώρος εκκίνησης-τερματισμού βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού Καρυά. Η ώρα προσέλευσης των αθλητών αθ πρέπει να είναι από τις 07.30 έως και τις 09.30. Οι τελετές απονομής στους νικητές των κατηγοριών, για όλες τις διαδρομές, θα ξεκινήσουν στον ίδιο χώρο στις 15:00μμ. 

5.ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 
Το κόστος για τη διαδρομή Mountain Running 26K ορίζεται στο ποσό των 25 ευρώ, για την διαδρομή Trail Running 12K στα 15 ευρώ, ενώ η συμμετοχή σστον παιδικό αγώνα 1,5K είναι δωρεάν.
Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω της ιστοσελίδας του αγώνα, artemisiomr.gr.
H συμμετοχή θεωρείται έγκυρη από τη στιγμή που έχουν κατατεθεί τα χρήματα στην Τράπεζα και έχει γίνει έλεγχος της πληρωμής από τους διοργανωτές.
Αν κάποιος ματαιώσει τη συμμετοχή του πρέπει να το κάνει το αργότερο 10 μέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα ώστε να του επιστραφεί το αντίτιμο συμμετοχής.
Σε περίπτωση ματαίωσης του αγώνα, για οποιονδήποτε λόγο, θα επιστραφεί ακέραιο το αντίτιμο συμμετοχής εντός 30 ημερών.
Σε περίπτωση αναβολής του αγώνα, δεν επιστρέφεται το κόστος συμμετοχής.
Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, αλλαγή επιλεγμένης διαδρομής μπορεί να γίνει μόνο σε άμεση συνεννόηση με τη διοργάνωση και το αργότερο 10 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα.                                                                              

6.ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. 
Ο μέγιστος αριθμός που μπορεί να φιλοξενήσει η διοργάνωση ορίζεται στα 250 άτομα και ο περιορισμός υπάρχει μόνο για τη μεγάλη διαδρομή των 26Κ όπου θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας βάσει των αιτήσεων. Αν και εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο προαναφερόμενος αριθμός η λίστα συμμετεχόντων θα κλείσει στις 28/11/2021 Προσοχή: Μετά από την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή στον αγώνα.  

7.ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ. 
Η διαδρομή του αγώνα ακολουθεί μονοπάτια, ρέματα χωμάτινους, δασικούς και ασφάλτινους δρόμους. Είναι σηματοδοτημένη σε όλο το μήκος της. Στη συνέχιση της σωστής διαδρομής βοηθά η κανονική σηματοδότηση των μονοπατιών (μπογιά σε βράχους), το φυσικό τους ανάγλυφο, ταινία έργου ανά τακτά διαστήματα και ταμπελάκια κατεύθυνσης. Το μήκος της διαδρομής Mountain Running 26K είναι 26 χιλιόμετρα με 1.600 μέτρα θετικής υψομετρικής διαφοράς, της Trail Running 12K είναι 12 χιλιόμετρα με 900 μέτρα θετικής υψομετρικής διαφοράς και του παιδικού αγώνα 2K είναι 2 χιλιόμετρα με 150 μέτρα θετικής υψομετρικής διαφοράς.

8.ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ. 
Στην διαδρομή Mountain Running 26K υπάρχει ένα χρονικό όριο αποκλεισμού στο 12ο χιλιόμετρο στον οικισμό Τουρνίκι. Όποιος αθλητής φτάσει εκεί 3 ώρες μετά την εκκίνηση, θεωρείται εκτός αγώνα και με υπόδειξη του αρμόδιου κριτή, θα μεταφερθεί με όχημα της διοργάνωσης στο χώρο τερματισμού. Αν αποφασίσει να συνεχίσει, πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά το βουνό, κινείται με δική του ευθύνη και με ελλιπή πλέον σηματοδότηση αφού η σκούπα του αγώνα θα μαζεύει την επιπλέον σήμανση. Οι αθλητές που για οποιοδήποτε λόγο εγκαταλείπουν τον αγώνα είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τον κριτή στον πλησιέστερο σταθμό ελέγχου. Όσοι αθλητές τερματίσουν μετά από το όριο των 6 ωρών θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσαν τον αγώνα.
Έγκυροι θεωρούνται όσοι αθλητές τερματίσουν μέσα στο όριο των 6 ωρών.
Στις μικρότερες διαδρομές δεν υπάρχουν χρονικά όρια. 

9.ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ. 
Ο κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να έχει τον αριθμό συμμετοχής στο μπροστινό μέρος της μπλούζας του και σε εμφανές σημείο. Ο αριθμός απαγορεύεται να διπλωθεί ή να αλλοιωθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο. 


10.ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ. 
Κάθε αθλητής ο οποίος προσεγγίζεται από κάποιον γρηγορότερο αθλητή είναι υποχρεωμένος εφόσον του ζητηθεί να τραβηχτεί στην άκρη ώστε η προσπέραση του, να γίνει γρήγορα και με ασφάλεια.  

11.ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ. 
Απαγορεύεται η συνοδεία αθλητών σε μέρος της διαδρομής από φίλους, συγγενείς και οικόσιτα ζώα. Όποιος αθλητής επιθυμεί να τρέξει με συνοδεία ζώου συντροφιάς πρέπει να το έχει δεμένο, να ακολουθεί τον τελευταίο αθλητή και η προσπέρασή του επιτρέπεται μόνο κατόπιν συγκατάβασής του. 

12.ΒΟΗΘΕΙΑ. 
Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια, ή τεχνητή υποβοήθηση αθλητών μεταξύ τους καθώς και η χρήση οποιουδήποτε μηχανοκίνητου βοηθητικού μέσου. Επιτρέπεται η χρήση μπατόν, χάρτη, πυξίδας, GPS, κινητού τηλεφώνου.

13.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ. 
Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη οποιουδήποτε υλικού συσκευασίας κατά μήκος της διαδρομής.                                                                         

14.ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ. 
Ο αγώνας έχει πέντε (5) σταθμούς τροφοδοσίας για την διαδρομή Mountain Running 25K και δύο (2) σταθμούς τροφοδοσίας για την διαδρομή Trail Running 10K. Κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος αναλόγως των αναγκών του να μεταφέρει την απαραίτητη τροφή και νερό που κρίνει ότι του χρειάζεται για την ολοκλήρωση του αγώνα. Κατά μήκος της Μεγάλης διαδρομής υπάρχουν αρκετές πηγές πόσιμου νερού.   

15.ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
Στην διαδρομή Mountain Running 26K υπάρχουν έξι (6) σταθμοί ελέγχου. Στην διαδρομή Trail Running 12K υπάρχουν έξι (4) σταθμοί ελέγχου. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να καταγραφούν από τους κριτές. Όποιος αθλητής δεν περάσει έστω κι από έναν σταθμό ελέγχου θεωρείται άκυρος. Αν ένας αθλητής αποφασίσει να αλλάξει διαδρομή μέσα στον αγώνα, για οποιοδήποτε λόγο, από αυτή που αρχικά είχε δηλώσει είναι αυτομάτως εκτός αγώνα.  

16.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. 
Η οργάνωση δεν υποχρεώνει τους αθλητές να μεταφέρουν συγκεκριμένο εξοπλισμό. Συστήνονται όμως για την διαδρομή Mountain Running 26K και ειδικότερα για τους αρχάριους, τα εξής: Μικρό σακίδιο με ασκό νερού, αντιανεμικό, στερεά τροφή, ελαστικός επίδεσμος, σφυρίχτρα, κινητό τηλέφωνο.  

17.ΠΟΙΝΕΣ. 
Όλες οι παρακάτω παραβάσεις επιφέρουν την ποινή του αποκλεισμού:
Μη εμφάνιση ή αλλοίωση αριθμού συμμετοχής.
Αποδοχή εξωτερικής βοήθειας.
Χρήση μηχανοκίνητου βοηθητικού μέσου.
Ρίψη απορριμμάτων.
Αλλαγή μεταξύ μαραθώνιας-μεγάλης-μικρής διαδρομής.
Παρεμπόδιση άλλου αθλητή ή αντιαθλητική συμπεριφορά.
Μη συμμόρφωση με οδηγίες κριτών.
Αγένεια – Ανάρμοστη συμπεριφορά προς την οργανωτική επιτροπή, κριτές, εθελοντές κλπ.
Μη παρουσία σε σταθμό ελέγχου.
Χρήση απαγορευμένων ή ναρκωτικών ουσιών.
Άρνηση για έλεγχο ντόπινγκ.
Άρνηση εξέτασης από γιατρό της οργάνωσης αν αυτό κριθεί απαραίτητο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Εγκατάλειψη και μη ενημέρωση κριτή επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού από κάθε μελλοντική διοργάνωση.

18.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. 
Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του. Η όποια απόφαση της επιτροπής ενστάσεων, είναι τελική και δεν δέχεται καμία συζήτηση.  

19.ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 
Την επιτροπή του αγώνα, υπεύθυνη για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ένσταση προκύψει, αποτελούν οι: Τεχνικός διευθυντής, Υπεύθυνος χάραξης, Υπεύθυνος ασφάλειας και ο Υπεύθυνος κριτών.  

20.ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
Η οργάνωση επιτηρεί τις διαδρομές, όσο αυτό είναι δυνατό, για την αποφυγή οποιουδήποτε απρόοπτου και παρέχει ιατρική βοήθεια σε αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη.   

21.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ. 
Ο οργανωτής μπορεί να τροποποιήσει τις διαδρομές αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των αθλητών. Επίσης μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη ή και να ματαιώσει ή αναβάλλει τον αγώνα λόγω κακοκαιρίας ή άλλης ανωτέρας βίας.  

22.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. 
Με την αίτηση συμμετοχής κάθε αθλητής επιτρέπει στον οργανωτή τη φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση του κατά την διάρκεια του αγώνα και των απονομών για διαφημιστικούς σκοπούς.  

23.ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ. 
Ο οργανωτής δεν ευθύνεται για το θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των συμμετεχόντων οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που εμπεριέχει η κίνηση σε ορεινό περιβάλλον, έχουν την ανάλογη εμπειρία συμμετοχής σε ορεινούς αγώνες, η κατάσταση της υγείας τους είναι άριστη και τους επιτρέπει να αγωνιστούν. Κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να προβαίνει τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο. Ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει σε κάποιον αθλητή να ολοκληρώσει τον αγώνα αν υπάρχει σχετική γνωμάτευση του γιατρού του αγώνα. Η ασφάλιση των αθλητών επιβαρύνει τους ίδιους.   

24.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ.
Η οργάνωση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε καμία περίπτωση η οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα αλλοιώνει το ύφος του αγώνα.